„КЕНГУР БЕЗ ГРАНИЦА” – ЧЕТВРТАК, 17.09.2020.

МЕЂУНАРОДНО МАТЕМАТИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ

„КЕНГУР БЕЗ ГРАНИЦА” –

 ЧЕТВРТАК, 17.09.2020.

 

План реализације такмичења из математике и информатике који је донело Друштво математичара Србије, уз сагласност Министарства просвете, науке и технолошког развоја, предвиђа да се у четвртак 17.09.2020. одржи Међународно математичко такмичење „Кенгур без граница”.

 

Због измењених услова рада и попуњених просторних капацитета (рад у више смена), у нашој школи такмичење ће се организовати на следећи начин:

 • У четвртак 17.09.2020. такмичење почиње у 12.30 у другом објекту у Улици маршала Бирјузова бр.43.
 • Право на учешће имају сви ученици који су се за то пријавили прошле школске године.
 • Ученици раде тестове за онај разред који су били у марту 2020. То значи да садашњи другаци раде задатке за 1. разред, трећаци за 2. и тако редом.
 • Такмичари су тога дана ослобођени наставе и долазе у назначено време, искључиво у пратњи родитеља.
 • Родитељи могу чекати ученике испред школе, а дежурни наставници ће се побринути да ученици пронађу своје место.
 • Ученици су подељени према узрасту и у једној учионици ће бити до 15 ученика истог разреда.
 • Ученик на такмичењу добија лист са задацима и кодну листу, на којој треба да означи своје одговоре.
 • Сваки задатак има 5 понуђених одговора од којих је само један тачан. Тест садржи 30 задатака са три степена тежине (по 10 задатака) које ученици од 5. разреда основне школе  раде 90 минута.
 • Ученици 3. и 4. разреда основне школе треба да одговоре на 24 питања за 75 минута и за њих су задаци подељени по тежини на групе пo 8 задатака.
 • Ученици 1. и 2. разреда основне школе добијају 18 занимљивих задатака, подељених у три групе по 6 задатака, које треба да реше за 60 минута.
 • Сва потребна обавештења ученици добијају од дежурних наставника.
 • О детаљима такмичења се можете обавестити на сајту Друштва математичара https://dms.rs/kengur/

ДОБРО ДОШЛИ ПРВАЦИ

Данас је наша школа отворила врата и у своје окриље примила 303-у генерацију првака.

Драги наши прваци, као што смо ми поносни на вас, будите и ви поносни на ову дивну, најстарију и најлепшу српску школу.

Нека сваки ваш тренутак проведен у њој, буде за памћење.

Овај приказ слајдова захтева јаваскрипт.

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ И РОДИТЕЉЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ РАДА НА ПОЧЕТКУ ШКОЛСКЕ 2020/21. ГОДИНЕ

 

Драги наши ђаци и родитељи,

Школска година за све ученике почиње  1. септембра 2020. године.

Организација наставе за ученике првог циклуса (први, други, трећи и четвррти разред)

У складу са дописом Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Стручним упутством за организацију и реализацију образовно васпитног рада у основној школи у школској 2020/21. години од 12.08.2020. године за ученике првог циклуса планирана је реализација наставе кроз непосредан образовно – васпитни рад у школи.

Настава  за ученике млађих разреда ће се одржавати у првом објекту у матичним учионицама.

 

Свако одељење (осим одељења 4/1 и 4/2 у којима се за наставу у школи определио мањи број ученика) делиће се у две групе  – А и Б. Поделу у групе вршиће учитељи. Препорука је да се у групи А налазе  ученици који  остају у боравку, тако да наставници боравка долазе након завршених часова групе А и трајање боравка тако може да се организује до 15,30 односно 17 часова.

 

Ученици у школу улазе на главни улаз, а по завршетку наставе излазе на излаз из дворишта Родитељи, односно особе које доводе децу у школу, не улазе у зграду школе, већ децу прате до улаза у школску зграду, где их преузима дежурни наставник. Кад долазе по децу, чекају их на улазним вратима из школског дворишта и о свом доласку обавештавају телефоном наставника у боравку.

Настава ће се одржавати по следећем распореду:

ГРУПА А

 1. час 8 – 8,30
 2. час 8,35 – 9,05

Одмор 9,05 до 9,20

 1. час  9,20 – 9,50
 2. час 9,55 – 10, 25

Чишћење и дезинфиковање учионица 10,25 – 11,00

ГРУПА Б

 1. час 11,00 -11.30
 2. час 11,35 – 12,05

Одмор – 12,05 – 12,20

 1. час – 12,20 – 12,50
 2. час – 12,55 – 13,25

За одељења  4/1 и 4/2 – настава се одржава по распореду групе А – само у једној смени (односно сви ученици истовремено – јер имају мањи број ученика опредељених за наставу у школи).

Сваке  друге недеље ученици неће имати 4. час и садржаји тих предмета ће се одрађивати по интегрисаном моделу (у саставу осталих обавезних предмета), тј једне недеље група А, а следеће недеље група Б.

 

Продужени боравак за ученике првог и четвртог разреда организоваће се у објекту 1, за остале  разреде у објекту 2.

 

Напомена: Уколико се родитељи/ старатељи определе да њихово дете остаје у боравку, неопходно је да школи (учитељу) доставе потврде о радном ангажовању оба родитеља/старатеља одн. једног родитеља у случају да је родитељ/старатељ самохрани.

 

Предлог просторног распореда продуженог боравка  у млађим разредима за време рада у отежаним условима

 

Одељење Објекат и учионица
1/1 Објекат 1 – приземље (учионица поред 2/1)
1/2 Објекат 1 – спрат (свечана сала)
1/3 Објекат 1 – сутерен (балетска сала)
2/1 Објекат 2 – кабинет математике 1
2/2 Објекат 2 – кабинет математике 2
2/3 Објекат 2 – кабинет историје
2/4 Објекат 2 – кабинет биологије
3/1 Објекат 2 – кабинет ТИО 1 – сутерен
3/2 Објекат 2 – кабинет ТИО 2- сутерен
3/3 Објекат  2 – канцеларија директора – међуспрат
3/4 Објекат 2 – кабинет ТИО 1 – сутерен
4/1 Објекат 1  – учионица 4/1
4/2 Објекат 1 – учионица 4/2
4/3 Објекат 1 -учионица 4/2
4/4 Објекат 1 – учионица 4/1

 

НАПОМЕНА: За ученике првог разреда у случају мањег броја ученика  у продуженом боравку користиће се само учионица у приземљу или свечана сала.

Такође у случају мањег броја ученика у боравку у осталим разредима, разматраће се могућност смештаја боравка у објекту 1.

 

Простор за изолацију у објекту 1 – кабинет немачког језика (поткровље)

Препорука је да се боравак, али и настава, организује тако да већину времена деца проводе напољу (двориште, Калемегдан  и сл).

 

Организација наставе за ученике другог циклуса (пети, шести, седми и осми разред)

 

За ученике старијих разреда настава ће бити организована тако што ће се одељења делити на две групе А и Б, осим одељења 8/1, 8/2 и 8/3 (који ће радити у једној групи).

Група А ће имати наставу у школи понедељком, средом и петком, а група Б уторком и четвртком. Следеће недеље – групе се ротирају (група А  има наставу уторком и четвртком, а група Б понедељком, средом и петком).

Ученици који одређених дана не похађају наставу у школи и ученици коју наставу похађају на даљину, пратиће часове РТС–а и повремено добијати материјале  које су наставници користили за часове у школи.

 Настава ће се одржавати сваке недеље у школи по следећем распореду:

 1. час 8,30 – 9,00
 2. час 9,05 – 9,35
 3. час 9,40 – 10,10

 

Одмор 10,10 – 10,25

 1. час 10,25 – 10, 55
 2. час 11,00 – 11,30
 3. час 11, 35 – 12,05 (само за седми и осми разред)

Чишћење и  дезинфиковање учионица у којима је смештен продужени боравак – 10,25 до 11

 

Настава ће за све ученике старијих разреда бити организована у матичним учионицама.

 

Предлог просторног распореда у старијим разредима разредима за време рада у отежаним условима

Одељење Објекат и учионица
5/1 Објекат 2 – други спрат – кабинет српског језика 1
5/2 Објекат 2 – други спрат – кабинет српског језика 2
5/3 Објекат 2 – кабинет за физику
6/1 Објекат 2 – међуспрат  2 – кабинет музичког
6/2 Објекат 2 – међуспрат – кабинет веронауке (учионица поред зборнице)
7/1 Објекат 2 – други спрат – кабинет ликовног
7/2 Објекат 2 – трећи спрат – кабинет енглеског језика 1
7/3 Објекат 2 – трећи спрат – кабинет енглеског језика 2
8/1 Објекат 2 – трећи спрат – кабинет географије
8/2 Објекат  2 – трећи спрат – кабинет немачког језика
8/3 Објекат 2 трећи спрат – кабинет хемије

 

Током прве недеље сагледаваће се бројно стање ученика и ток реализације наставе  тако да ће распоред који је дат подложан променама.

 

Учионица за изолацију – библиотека

Родитељски састанци за први разред одржаће се 31.августа 2020. у свечаној сали  по следећем распореду:

1/1 – 16,30 часова

1/2  – 17,00 часова

1/3 – 17, 30 часова

Родитељски састанци за пети разред и одељење 7/3 одржаће се 31.августа 2020. у свечаној сали  по следећем распореду:

5/1 – 18,00 часова

5/2  – 18,30 часова

5/3 – 19,00 часова

7/3 – 19,30 часова

За остале разреде у договору са родитељима одељењске старешине заказују место, време и начин реализације родитељских састанака.

У школским просторијама за време наставе и на одморима важиће епидемиолошке мере Кризног штаба за сузбијање заразних болести КОВИД -19. Детаљан протокол придржавања хигијенско – епидемиолошких мера ученици ће добити на првом часу од својих одељењских страешина, а родитељи на родитељским састанцима.

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ УЧЕНИКА ПРВОГ РАЗРЕДА

Поштовани родитељи,

Обавештавамо Вас да су спискови ученика првог разреда истакнути у холу школе.

Родитељски састанци за родитеље ученика првог разреда одржаће се  у понедељак 31.августа у свечаној сали школе у објекту 1 (ул. Краља Петра 7) по следећем распореду:

 

1/1 – учитељица Марина Максимовић – 16,30

1/2 – учитељ  Зоран Драгичевић – 17,00

1/3 – учитељица Анита Гвоздић – 17,30

 

СВЕЧАНИ ПРИЈЕМ ПРВАКА ОДРЖАЋЕ СЕ 1. СЕПТЕМБРА У 17 ЧАСОВА У ДВОРИШТУ ШКОЛЕ – УЛ. КРАЉА ПЕТРА 7

ТОГА ДАНА ПРВАЦИ НЕЋЕ ИМАТИ НАСТАВУ.

In memoriam Љиљана Недовић (1973-2020)

Драге колеге, драги пријатељи,

 

Обавештавамо вас да је наша драга колегиница Љиљана Недовић синоћ преминула.

Иза њене тихе и благе појаве стајала је једна одлучна интелектуалка са ставом, знањем, ерудицијом и великом харизмом.

Годинама рада у нашој школи стекла је љубав и поштовање и ученика, и колега, и родитеља, али и шире наше заједнице.

Никада нећемо заборавити њену нежну, топлу људску нарав, њен смисао за хумор, њену љубав према животу.

У Љиљину стручност и способност никада није било сумње, у свему је била прва, није се бојала експеримента и иновације. Њена машта је мртва слова на папиру претварала у живе епохе, периоде и историјске догађаје у њеној учионици. Иза ње је остао дубок траг којег вреди пратити.

Школа није и неће више никада бити иста. Неки губици су заиста ненадокнадиви.

Упућујемо најдубље речи саучешћа њеној породици.

Ljilja

„Потрага за благом“

Благо је свуда око нас, само треба да откријемо знаке који нас воде ка њему. Добитна комбинација је увек  знање + другарство, то су схватили и ученици првог разреда док су се забављали у игри “ Потрага за благом“ са наставницом Маријом Петронић.

Бесплатни уџбеници

Поштовани родитељи,

На основу одлуке Владе Републике Србије Министарство просвете, науке и
технолошког развоја је започело пројекат набавке уџбенка и других наставних средстава за ученике основних школа.

Право на бесплатне уџбенике остварују:
– ученици из социјално/материјално угрожених породица (примаоци новчане помоћи);
– ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом (који основно образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану);
– ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом који образовно-васпитни рад не остварују по индивидуалном образовном плану, али имају потребу за прилагођавањем (увећани фонт, Брајево писмо, електронски формат);
– ученицима основних школа који су у породици треће или савко наредно рођено дете које је у систему образовања и васпитања.

Уколико је дете треће или свако наредно у систему образовања, потребно је за старију децу приложити потврду о статусу (потврда факултета, средње школе, неке друге основне школе). Уколико су старија деца ученици ОШ Краљ Петар Први, наведите њихово име, презиме, разред и одељење. (Као у формулару молбе.) Уколико је дете прималац социјалне помоћи, потребноје приложити решење или копију решења о примању помоћи. Уколико ученик основно образовање и васпитање стичепо индивидуалном образовном плану, или има потребу за прилагођавањем(увећани фонт, Брајево писмо, електронски формат), школа ће сама извршити пријаву .

Последњи термин за достављање молби је четвртак 25.јун 2020. године.

Младен Стевановић
директор