Отворена врата за родитеље првака

Како због епидемиолошке ситуације не можемо да организујемо традиционалне састанке, обавештавамо вас да су отворена врата за родитеље будућих првака сваког радног дана од 11 до 13 часова. Сва обавештења у вези са уписом у први разред можете добити путем мејла:

upis@oskraljpetarprvi.edu.rs или

direktor@oskraljpetarprvi.edu.rs

„КЕНГУР БЕЗ ГРАНИЦА” – ЧЕТВРТАК, 17.09.2020.

МЕЂУНАРОДНО МАТЕМАТИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ

„КЕНГУР БЕЗ ГРАНИЦА” –

 ЧЕТВРТАК, 17.09.2020.

 

План реализације такмичења из математике и информатике који је донело Друштво математичара Србије, уз сагласност Министарства просвете, науке и технолошког развоја, предвиђа да се у четвртак 17.09.2020. одржи Међународно математичко такмичење „Кенгур без граница”.

 

Због измењених услова рада и попуњених просторних капацитета (рад у више смена), у нашој школи такмичење ће се организовати на следећи начин:

 • У четвртак 17.09.2020. такмичење почиње у 12.30 у другом објекту у Улици маршала Бирјузова бр.43.
 • Право на учешће имају сви ученици који су се за то пријавили прошле школске године.
 • Ученици раде тестове за онај разред који су били у марту 2020. То значи да садашњи другаци раде задатке за 1. разред, трећаци за 2. и тако редом.
 • Такмичари су тога дана ослобођени наставе и долазе у назначено време, искључиво у пратњи родитеља.
 • Родитељи могу чекати ученике испред школе, а дежурни наставници ће се побринути да ученици пронађу своје место.
 • Ученици су подељени према узрасту и у једној учионици ће бити до 15 ученика истог разреда.
 • Ученик на такмичењу добија лист са задацима и кодну листу, на којој треба да означи своје одговоре.
 • Сваки задатак има 5 понуђених одговора од којих је само један тачан. Тест садржи 30 задатака са три степена тежине (по 10 задатака) које ученици од 5. разреда основне школе  раде 90 минута.
 • Ученици 3. и 4. разреда основне школе треба да одговоре на 24 питања за 75 минута и за њих су задаци подељени по тежини на групе пo 8 задатака.
 • Ученици 1. и 2. разреда основне школе добијају 18 занимљивих задатака, подељених у три групе по 6 задатака, које треба да реше за 60 минута.
 • Сва потребна обавештења ученици добијају од дежурних наставника.
 • О детаљима такмичења се можете обавестити на сајту Друштва математичара https://dms.rs/kengur/

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ И РОДИТЕЉЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ РАДА НА ПОЧЕТКУ ШКОЛСКЕ 2020/21. ГОДИНЕ

 

Драги наши ђаци и родитељи,

Школска година за све ученике почиње  1. септембра 2020. године.

Организација наставе за ученике првог циклуса (први, други, трећи и четвррти разред)

У складу са дописом Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Стручним упутством за организацију и реализацију образовно васпитног рада у основној школи у школској 2020/21. години од 12.08.2020. године за ученике првог циклуса планирана је реализација наставе кроз непосредан образовно – васпитни рад у школи.

Настава  за ученике млађих разреда ће се одржавати у првом објекту у матичним учионицама.

 

Свако одељење (осим одељења 4/1 и 4/2 у којима се за наставу у школи определио мањи број ученика) делиће се у две групе  – А и Б. Поделу у групе вршиће учитељи. Препорука је да се у групи А налазе  ученици који  остају у боравку, тако да наставници боравка долазе након завршених часова групе А и трајање боравка тако може да се организује до 15,30 односно 17 часова.

 

Ученици у школу улазе на главни улаз, а по завршетку наставе излазе на излаз из дворишта Родитељи, односно особе које доводе децу у школу, не улазе у зграду школе, већ децу прате до улаза у школску зграду, где их преузима дежурни наставник. Кад долазе по децу, чекају их на улазним вратима из школског дворишта и о свом доласку обавештавају телефоном наставника у боравку.

Настава ће се одржавати по следећем распореду:

ГРУПА А

 1. час 8 – 8,30
 2. час 8,35 – 9,05

Одмор 9,05 до 9,20

 1. час  9,20 – 9,50
 2. час 9,55 – 10, 25

Чишћење и дезинфиковање учионица 10,25 – 11,00

ГРУПА Б

 1. час 11,00 -11.30
 2. час 11,35 – 12,05

Одмор – 12,05 – 12,20

 1. час – 12,20 – 12,50
 2. час – 12,55 – 13,25

За одељења  4/1 и 4/2 – настава се одржава по распореду групе А – само у једној смени (односно сви ученици истовремено – јер имају мањи број ученика опредељених за наставу у школи).

Сваке  друге недеље ученици неће имати 4. час и садржаји тих предмета ће се одрађивати по интегрисаном моделу (у саставу осталих обавезних предмета), тј једне недеље група А, а следеће недеље група Б.

 

Продужени боравак за ученике првог и четвртог разреда организоваће се у објекту 1, за остале  разреде у објекту 2.

 

Напомена: Уколико се родитељи/ старатељи определе да њихово дете остаје у боравку, неопходно је да школи (учитељу) доставе потврде о радном ангажовању оба родитеља/старатеља одн. једног родитеља у случају да је родитељ/старатељ самохрани.

 

Предлог просторног распореда продуженог боравка  у млађим разредима за време рада у отежаним условима

 

Одељење Објекат и учионица
1/1 Објекат 1 – приземље (учионица поред 2/1)
1/2 Објекат 1 – спрат (свечана сала)
1/3 Објекат 1 – сутерен (балетска сала)
2/1 Објекат 2 – кабинет математике 1
2/2 Објекат 2 – кабинет математике 2
2/3 Објекат 2 – кабинет историје
2/4 Објекат 2 – кабинет биологије
3/1 Објекат 2 – кабинет ТИО 1 – сутерен
3/2 Објекат 2 – кабинет ТИО 2- сутерен
3/3 Објекат  2 – канцеларија директора – међуспрат
3/4 Објекат 2 – кабинет ТИО 1 – сутерен
4/1 Објекат 1  – учионица 4/1
4/2 Објекат 1 – учионица 4/2
4/3 Објекат 1 -учионица 4/2
4/4 Објекат 1 – учионица 4/1

 

НАПОМЕНА: За ученике првог разреда у случају мањег броја ученика  у продуженом боравку користиће се само учионица у приземљу или свечана сала.

Такође у случају мањег броја ученика у боравку у осталим разредима, разматраће се могућност смештаја боравка у објекту 1.

 

Простор за изолацију у објекту 1 – кабинет немачког језика (поткровље)

Препорука је да се боравак, али и настава, организује тако да већину времена деца проводе напољу (двориште, Калемегдан  и сл).

 

Организација наставе за ученике другог циклуса (пети, шести, седми и осми разред)

 

За ученике старијих разреда настава ће бити организована тако што ће се одељења делити на две групе А и Б, осим одељења 8/1, 8/2 и 8/3 (који ће радити у једној групи).

Група А ће имати наставу у школи понедељком, средом и петком, а група Б уторком и четвртком. Следеће недеље – групе се ротирају (група А  има наставу уторком и четвртком, а група Б понедељком, средом и петком).

Ученици који одређених дана не похађају наставу у школи и ученици коју наставу похађају на даљину, пратиће часове РТС–а и повремено добијати материјале  које су наставници користили за часове у школи.

 Настава ће се одржавати сваке недеље у школи по следећем распореду:

 1. час 8,30 – 9,00
 2. час 9,05 – 9,35
 3. час 9,40 – 10,10

 

Одмор 10,10 – 10,25

 1. час 10,25 – 10, 55
 2. час 11,00 – 11,30
 3. час 11, 35 – 12,05 (само за седми и осми разред)

Чишћење и  дезинфиковање учионица у којима је смештен продужени боравак – 10,25 до 11

 

Настава ће за све ученике старијих разреда бити организована у матичним учионицама.

 

Предлог просторног распореда у старијим разредима разредима за време рада у отежаним условима

Одељење Објекат и учионица
5/1 Објекат 2 – други спрат – кабинет српског језика 1
5/2 Објекат 2 – други спрат – кабинет српског језика 2
5/3 Објекат 2 – кабинет за физику
6/1 Објекат 2 – међуспрат  2 – кабинет музичког
6/2 Објекат 2 – међуспрат – кабинет веронауке (учионица поред зборнице)
7/1 Објекат 2 – други спрат – кабинет ликовног
7/2 Објекат 2 – трећи спрат – кабинет енглеског језика 1
7/3 Објекат 2 – трећи спрат – кабинет енглеског језика 2
8/1 Објекат 2 – трећи спрат – кабинет географије
8/2 Објекат  2 – трећи спрат – кабинет немачког језика
8/3 Објекат 2 трећи спрат – кабинет хемије

 

Током прве недеље сагледаваће се бројно стање ученика и ток реализације наставе  тако да ће распоред који је дат подложан променама.

 

Учионица за изолацију – библиотека

Родитељски састанци за први разред одржаће се 31.августа 2020. у свечаној сали  по следећем распореду:

1/1 – 16,30 часова

1/2  – 17,00 часова

1/3 – 17, 30 часова

Родитељски састанци за пети разред и одељење 7/3 одржаће се 31.августа 2020. у свечаној сали  по следећем распореду:

5/1 – 18,00 часова

5/2  – 18,30 часова

5/3 – 19,00 часова

7/3 – 19,30 часова

За остале разреде у договору са родитељима одељењске старешине заказују место, време и начин реализације родитељских састанака.

У школским просторијама за време наставе и на одморима важиће епидемиолошке мере Кризног штаба за сузбијање заразних болести КОВИД -19. Детаљан протокол придржавања хигијенско – епидемиолошких мера ученици ће добити на првом часу од својих одељењских страешина, а родитељи на родитељским састанцима.

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ УЧЕНИКА ПРВОГ РАЗРЕДА

Поштовани родитељи,

Обавештавамо Вас да су спискови ученика првог разреда истакнути у холу школе.

Родитељски састанци за родитеље ученика првог разреда одржаће се  у понедељак 31.августа у свечаној сали школе у објекту 1 (ул. Краља Петра 7) по следећем распореду:

 

1/1 – учитељица Марина Максимовић – 16,30

1/2 – учитељ  Зоран Драгичевић – 17,00

1/3 – учитељица Анита Гвоздић – 17,30

 

СВЕЧАНИ ПРИЈЕМ ПРВАКА ОДРЖАЋЕ СЕ 1. СЕПТЕМБРА У 17 ЧАСОВА У ДВОРИШТУ ШКОЛЕ – УЛ. КРАЉА ПЕТРА 7

ТОГА ДАНА ПРВАЦИ НЕЋЕ ИМАТИ НАСТАВУ.

Бесплатни уџбеници

Поштовани родитељи,

На основу одлуке Владе Републике Србије Министарство просвете, науке и
технолошког развоја је започело пројекат набавке уџбенка и других наставних средстава за ученике основних школа.

Право на бесплатне уџбенике остварују:
– ученици из социјално/материјално угрожених породица (примаоци новчане помоћи);
– ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом (који основно образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану);
– ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом који образовно-васпитни рад не остварују по индивидуалном образовном плану, али имају потребу за прилагођавањем (увећани фонт, Брајево писмо, електронски формат);
– ученицима основних школа који су у породици треће или савко наредно рођено дете које је у систему образовања и васпитања.

Уколико је дете треће или свако наредно у систему образовања, потребно је за старију децу приложити потврду о статусу (потврда факултета, средње школе, неке друге основне школе). Уколико су старија деца ученици ОШ Краљ Петар Први, наведите њихово име, презиме, разред и одељење. (Као у формулару молбе.) Уколико је дете прималац социјалне помоћи, потребноје приложити решење или копију решења о примању помоћи. Уколико ученик основно образовање и васпитање стичепо индивидуалном образовном плану, или има потребу за прилагођавањем(увећани фонт, Брајево писмо, електронски формат), школа ће сама извршити пријаву .

Последњи термин за достављање молби је четвртак 25.јун 2020. године.

Младен Стевановић
директор

Уџбеници за 2020/21.

Списак уџбеника који ће се користити у школској 2020/21. години (први, други, пети и шести разред по новом програму) налази се на следећим линковима :

Први разред

Други разред 

Трећи разред

Четврти разред

Пети разред

Шести разред

Седми разред

Осми разред

ПОШТОВАНИ РОДИТЕЉИ

У складу са околностима којима се нико није надао, у току ове недеље смо начинили Тим за превазилажење проблема организације наставе и одржали састанак. Имајући у виду сложеност платформе, тежину организације, људске и техничке ресурсе школе, као и заједничке навике свих укључених, одлучили смо се да основна платформа буде образовни пакет компаније Google.
Захваљујући великој истрајности и решености запослених да се што пре створе услови за организацију наставе на даљину, успели смо да у врло кратком року отворимо мејлове за сваког ученика појединачно и да о томе обавестимо све родитеље. У случају да постоје икакви проблеми, молим вас да се за помоћ обратите на мејл: administracija@oskraljpetarprvi.edu.rs
Избором Google платформе нисмо се само на њу и ограничили. Она ће нам служити као основа за комуникацију ученик-наставник, али наставници имају слободу да се послуже било којим алатом за којег сматрају да је најподеснији (Skype, Zoom, Prezi, Edmodo…).
На крају, нешто што ви већ знате, али ћу свеједно поновити. Иако смо се у претходном периоду трудили да информатичка знања наставног кадра подигнемо и усавршимо, не владају сви наставници једнако информатичким технологијама. Зато вас молим за мало стрпљења. Вежбаћемо, усавршаваћемо се уз вас и са вама, размењиваћемо знања и добре примере. Учинићемо све да ученицима помогнемо у савладавању градива и да на најмању меру доведемо губитке у њиховом знању и вештинама.
Срдачан поздрав,

директор ОШ Краљ Петар Први
Младен Стевановић

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

Најдража децо, поштовани родитељи, драги запослени,

Вирус којем се сви заједно супротстављамо јесте нешто што нас позива на крајњи опрез. Али и на заједништво!

Подразумева се да школа већ поступа у складу са препорукама добијеним од надлежних министарстава. Осим тога, школа је до даљњег обуставила све посете институцијама, а од сутра ћемо у другом објекту реорганизовати наставу, односно прећи ћемо на разредну уместо досадашње кабинетске како би се избегла већа окупљања деце у холу школе. То значи да ће свако одељење добити своју учионицу у којој ће се изводити највећи део наставе.

Посебну захвалност и велики понос изазива чињеница да се током данашњег дана (11. 03. 2020.) јавио велики број родитеља са жељом да помогне. Материјална помоћ за сада није потребна, али годи сазнање да у случају такве потребе имамо на кога да се ослонимо, коме да обратимо, што ћемо и учинити буде ли неопходно. Сваки користан савет је добродошао и најозбиљније се разматра.

Надам се да ћемо сви заједно бити довољно упорни, довољно солидарни и довољно разборити како бисмо изашли на крај са вирусом корона.

Све званичне, проверене и веродостојне информације у вези са самим вирусом можете добити на веб страници http://covid19.rs/.

У случају да код деце приметите било какве симптоме који би могли да укажу на присуство вируса, за све информације се без одлагања обратите епидемиолошкој служби на број телефона: 0648945235 или 0112684566.

Останите мудри, останите паметни! Оваква времена и овакве ситуације из људи извлаче и оно најбоље, али и оно најгоре. Појављиваће се повремено дезинформације и полуинформације. Неодговорних појединаца је било увек. Дубоко верујем у нашу колективну разборитост и мудрост када су такве појаве у питању.

Водите рачуна о личној хигијени, пратите средства јавног информисања, слушајте препоруке стручњака. Најјача средства у борби против вируса су знање и прибраност!

Срдачан поздрав,

директор ОШ Краљ Петар Први

Младен Стевановић