Дан девојчица у ИКТ сектору, 2022.

И ове школске године, 05. 05. 2022. год, поводом манифестације Дан девојчица у ИКТ сектору, нашим ученицама су се путем Zoom platformе, представиле менаџерке компаније Schneider Electric које су говориле о свом професионалном путу, избору својих занимања, пословима којима се баве. Препоруке које су наше ученице том приликом добиле су да одабир занимања треба  базирати на личним интересовањима и талентима и да не постоје мушка и женска занимања.

У оквиру пројекта Дан девојчица, школа је учествовала у делу пројекта Ухвати идеју.

Послат је видео рад ученице Слађане Петровић (8/3) у сарадњи са ментором наставницом Славицом Никић на тему Рециклирамо за ново и лепше. Ученица се видео радом представила као будући предузетник који ће радити на очувању животне средине и уштеди у буџету; као и едукацијом и подстицањем становништва да рециклира старе производе.