Ликовне уметности

На фото конкурс Stairway to Heaven је пристигао велики број радова наших ученика. Према избору самих ученика најлепшу фотографију је начинила Трена Лазић. Осим њене, начинили смо избор најуспелијих који делимо са вама.

Трена Лазић

Хор школе је на приредби носио маске које су биле инспирисане зградом школе. Одабрано је шест модела за ту прилику.