Дан Светог Саве

Услед тренутне епидемијске ситуације и протвепидемијских мера које су на снази, Дан Светог Саве ове године нећемо славити на начин на који смо навикли.

Календаром рада за текућу 2020/2021. школску годину предвиђено је да 27. јануар буде радни ненаставни дан, што значи да наставе тог дана неће бити.

У ишчекивању повољнијих околности, желимо вам пре свега добро здравље.