Онлајн настава за старије разреде

По добијеном упутству из МПНТР бр. 610 – 00 – 01358/2020-07 васпитно – образовни процес ће се у наредном периоду остваривати на следећи начин:

ИЗМЕНЕ У ШКОЛСКОМ КАЛЕНДАРУ

За све ученике прво полугодиште се завршава у петак 18.12.2020. године

Зимски распуст почиње 21.12.2020. и завршава се 15.01.2020.

Настава у другом полугодишту почиње 18.01.2021.

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА  У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ (ДО ПОЧЕТКА ДРУГОГ ПОЛУГОДИШТА)

За ученике ПРВОГ циклуса васпитно – образовни рад се одвија кроз непосредан рад са ученицима (у школи) у складу са постојећим оперативним планом рада који се и до сада примењивао.

За ученике ДРУГОГ  циклуса настава ће се одржавати на следећи начин:

Од понедељка 30. 12. 2020. настава ће се одржавати путем наставе на даљину уз коришћење Google платформе према постојећем распореду часова (без поделе ученика у групе, што значи да ће обе групе ученика пратити наставу у исто време).

Распоред (сатница) одржавања часова

 1. час  8,30 – 9,15
 2. час  9,20 – 10,05

Одмор до 10,20

 • час 10,20 – 11,05
 • час  11,10 – 11,55
 • час  12,00 – 12,45
 • час  12,50 – 13, 35
 • час  13,40 -14,25

Поред тога наставници ће у поподневним часовима бити доступни једном недељно по један школски час за консултације са ученицима (допунска, додатна настава). Распоред одржавања консултација биће постављен у google учионицама и на сајту школе.

–      Ученици ће од предметних наставника бити обавештени о начину реализације наставних јединица (google учионица, zoom, google meet)

–  Наставници ће у google учионице поставити и план рада до краја полугодишта

       –  Сва испитивања писмена или усмена планирано је да се одвијају на даљину (on-line)

 •  Писмени задаци (српски језик, математика, страни језици) који су били планирани одлажу се за друго полугодиште, а распоред контролних задатака је у прилогу.
 • Ученици ће до петка 11. 12. добити предлоге закључних оцена за друго полугодиште
 • Изузетно, ученици који сматрају да имају елемената за већу закључну оцену мејлом обавештавају предметне наставнике најкасније до недеље 13. 12. у 15 часова
 • Поправљање оцена се одвија у школи у периоду од понедељка 14. 12. 2020. до петка 18. 12. 2020. по утврђеном распореду који ће бити постављен у у google учионицама.
 • Уколико ученик нема оцена јер из оправданих разлога није могао одговарати (болест, изолација) може бити неоцењен и за њега неће бити изведен општи успех на крају првог полугодишта.

Користимо ову прилику да се свим родитељима захвалимо на изузетно успешној сарадњи, на свој помоћи коју су нам пружили у претходном периоду и за разумевање које су показали и које показују.

Нестрпљиви да вас поново видимо, свима желимо пуно здравља и успеха.