„КЕНГУР БЕЗ ГРАНИЦА” – ЧЕТВРТАК, 17.09.2020.

МЕЂУНАРОДНО МАТЕМАТИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ

„КЕНГУР БЕЗ ГРАНИЦА” –

 ЧЕТВРТАК, 17.09.2020.

 

План реализације такмичења из математике и информатике који је донело Друштво математичара Србије, уз сагласност Министарства просвете, науке и технолошког развоја, предвиђа да се у четвртак 17.09.2020. одржи Међународно математичко такмичење „Кенгур без граница”.

 

Због измењених услова рада и попуњених просторних капацитета (рад у више смена), у нашој школи такмичење ће се организовати на следећи начин:

 • У четвртак 17.09.2020. такмичење почиње у 12.30 у другом објекту у Улици маршала Бирјузова бр.43.
 • Право на учешће имају сви ученици који су се за то пријавили прошле школске године.
 • Ученици раде тестове за онај разред који су били у марту 2020. То значи да садашњи другаци раде задатке за 1. разред, трећаци за 2. и тако редом.
 • Такмичари су тога дана ослобођени наставе и долазе у назначено време, искључиво у пратњи родитеља.
 • Родитељи могу чекати ученике испред школе, а дежурни наставници ће се побринути да ученици пронађу своје место.
 • Ученици су подељени према узрасту и у једној учионици ће бити до 15 ученика истог разреда.
 • Ученик на такмичењу добија лист са задацима и кодну листу, на којој треба да означи своје одговоре.
 • Сваки задатак има 5 понуђених одговора од којих је само један тачан. Тест садржи 30 задатака са три степена тежине (по 10 задатака) које ученици од 5. разреда основне школе  раде 90 минута.
 • Ученици 3. и 4. разреда основне школе треба да одговоре на 24 питања за 75 минута и за њих су задаци подељени по тежини на групе пo 8 задатака.
 • Ученици 1. и 2. разреда основне школе добијају 18 занимљивих задатака, подељених у три групе по 6 задатака, које треба да реше за 60 минута.
 • Сва потребна обавештења ученици добијају од дежурних наставника.
 • О детаљима такмичења се можете обавестити на сајту Друштва математичара https://dms.rs/kengur/