ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ И РОДИТЕЉЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ РАДА НА ПОЧЕТКУ ШКОЛСКЕ 2020/21. ГОДИНЕ

 

Драги наши ђаци и родитељи,

Школска година за све ученике почиње  1. септембра 2020. године.

Организација наставе за ученике првог циклуса (први, други, трећи и четвррти разред)

У складу са дописом Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Стручним упутством за организацију и реализацију образовно васпитног рада у основној школи у школској 2020/21. години од 12.08.2020. године за ученике првог циклуса планирана је реализација наставе кроз непосредан образовно – васпитни рад у школи.

Настава  за ученике млађих разреда ће се одржавати у првом објекту у матичним учионицама.

 

Свако одељење (осим одељења 4/1 и 4/2 у којима се за наставу у школи определио мањи број ученика) делиће се у две групе  – А и Б. Поделу у групе вршиће учитељи. Препорука је да се у групи А налазе  ученици који  остају у боравку, тако да наставници боравка долазе након завршених часова групе А и трајање боравка тако може да се организује до 15,30 односно 17 часова.

 

Ученици у школу улазе на главни улаз, а по завршетку наставе излазе на излаз из дворишта Родитељи, односно особе које доводе децу у школу, не улазе у зграду школе, већ децу прате до улаза у школску зграду, где их преузима дежурни наставник. Кад долазе по децу, чекају их на улазним вратима из школског дворишта и о свом доласку обавештавају телефоном наставника у боравку.

Настава ће се одржавати по следећем распореду:

ГРУПА А

 1. час 8 – 8,30
 2. час 8,35 – 9,05

Одмор 9,05 до 9,20

 1. час  9,20 – 9,50
 2. час 9,55 – 10, 25

Чишћење и дезинфиковање учионица 10,25 – 11,00

ГРУПА Б

 1. час 11,00 -11.30
 2. час 11,35 – 12,05

Одмор – 12,05 – 12,20

 1. час – 12,20 – 12,50
 2. час – 12,55 – 13,25

За одељења  4/1 и 4/2 – настава се одржава по распореду групе А – само у једној смени (односно сви ученици истовремено – јер имају мањи број ученика опредељених за наставу у школи).

Сваке  друге недеље ученици неће имати 4. час и садржаји тих предмета ће се одрађивати по интегрисаном моделу (у саставу осталих обавезних предмета), тј једне недеље група А, а следеће недеље група Б.

 

Продужени боравак за ученике првог и четвртог разреда организоваће се у објекту 1, за остале  разреде у објекту 2.

 

Напомена: Уколико се родитељи/ старатељи определе да њихово дете остаје у боравку, неопходно је да школи (учитељу) доставе потврде о радном ангажовању оба родитеља/старатеља одн. једног родитеља у случају да је родитељ/старатељ самохрани.

 

Предлог просторног распореда продуженог боравка  у млађим разредима за време рада у отежаним условима

 

Одељење Објекат и учионица
1/1 Објекат 1 – приземље (учионица поред 2/1)
1/2 Објекат 1 – спрат (свечана сала)
1/3 Објекат 1 – сутерен (балетска сала)
2/1 Објекат 2 – кабинет математике 1
2/2 Објекат 2 – кабинет математике 2
2/3 Објекат 2 – кабинет историје
2/4 Објекат 2 – кабинет биологије
3/1 Објекат 2 – кабинет ТИО 1 – сутерен
3/2 Објекат 2 – кабинет ТИО 2- сутерен
3/3 Објекат  2 – канцеларија директора – међуспрат
3/4 Објекат 2 – кабинет ТИО 1 – сутерен
4/1 Објекат 1  – учионица 4/1
4/2 Објекат 1 – учионица 4/2
4/3 Објекат 1 -учионица 4/2
4/4 Објекат 1 – учионица 4/1

 

НАПОМЕНА: За ученике првог разреда у случају мањег броја ученика  у продуженом боравку користиће се само учионица у приземљу или свечана сала.

Такође у случају мањег броја ученика у боравку у осталим разредима, разматраће се могућност смештаја боравка у објекту 1.

 

Простор за изолацију у објекту 1 – кабинет немачког језика (поткровље)

Препорука је да се боравак, али и настава, организује тако да већину времена деца проводе напољу (двориште, Калемегдан  и сл).

 

Организација наставе за ученике другог циклуса (пети, шести, седми и осми разред)

 

За ученике старијих разреда настава ће бити организована тако што ће се одељења делити на две групе А и Б, осим одељења 8/1, 8/2 и 8/3 (који ће радити у једној групи).

Група А ће имати наставу у школи понедељком, средом и петком, а група Б уторком и четвртком. Следеће недеље – групе се ротирају (група А  има наставу уторком и четвртком, а група Б понедељком, средом и петком).

Ученици који одређених дана не похађају наставу у школи и ученици коју наставу похађају на даљину, пратиће часове РТС–а и повремено добијати материјале  које су наставници користили за часове у школи.

 Настава ће се одржавати сваке недеље у школи по следећем распореду:

 1. час 8,30 – 9,00
 2. час 9,05 – 9,35
 3. час 9,40 – 10,10

 

Одмор 10,10 – 10,25

 1. час 10,25 – 10, 55
 2. час 11,00 – 11,30
 3. час 11, 35 – 12,05 (само за седми и осми разред)

Чишћење и  дезинфиковање учионица у којима је смештен продужени боравак – 10,25 до 11

 

Настава ће за све ученике старијих разреда бити организована у матичним учионицама.

 

Предлог просторног распореда у старијим разредима разредима за време рада у отежаним условима

Одељење Објекат и учионица
5/1 Објекат 2 – други спрат – кабинет српског језика 1
5/2 Објекат 2 – други спрат – кабинет српског језика 2
5/3 Објекат 2 – кабинет за физику
6/1 Објекат 2 – међуспрат  2 – кабинет музичког
6/2 Објекат 2 – међуспрат – кабинет веронауке (учионица поред зборнице)
7/1 Објекат 2 – други спрат – кабинет ликовног
7/2 Објекат 2 – трећи спрат – кабинет енглеског језика 1
7/3 Објекат 2 – трећи спрат – кабинет енглеског језика 2
8/1 Објекат 2 – трећи спрат – кабинет географије
8/2 Објекат  2 – трећи спрат – кабинет немачког језика
8/3 Објекат 2 трећи спрат – кабинет хемије

 

Током прве недеље сагледаваће се бројно стање ученика и ток реализације наставе  тако да ће распоред који је дат подложан променама.

 

Учионица за изолацију – библиотека

Родитељски састанци за први разред одржаће се 31.августа 2020. у свечаној сали  по следећем распореду:

1/1 – 16,30 часова

1/2  – 17,00 часова

1/3 – 17, 30 часова

Родитељски састанци за пети разред и одељење 7/3 одржаће се 31.августа 2020. у свечаној сали  по следећем распореду:

5/1 – 18,00 часова

5/2  – 18,30 часова

5/3 – 19,00 часова

7/3 – 19,30 часова

За остале разреде у договору са родитељима одељењске старешине заказују место, време и начин реализације родитељских састанака.

У школским просторијама за време наставе и на одморима важиће епидемиолошке мере Кризног штаба за сузбијање заразних болести КОВИД -19. Детаљан протокол придржавања хигијенско – епидемиолошких мера ученици ће добити на првом часу од својих одељењских страешина, а родитељи на родитељским састанцима.