Бесплатни уџбеници

Поштовани родитељи,

На основу одлуке Владе Републике Србије Министарство просвете, науке и
технолошког развоја је започело пројекат набавке уџбенка и других наставних средстава за ученике основних школа.

Право на бесплатне уџбенике остварују:
– ученици из социјално/материјално угрожених породица (примаоци новчане помоћи);
– ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом (који основно образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану);
– ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом који образовно-васпитни рад не остварују по индивидуалном образовном плану, али имају потребу за прилагођавањем (увећани фонт, Брајево писмо, електронски формат);
– ученицима основних школа који су у породици треће или савко наредно рођено дете које је у систему образовања и васпитања.

Уколико је дете треће или свако наредно у систему образовања, потребно је за старију децу приложити потврду о статусу (потврда факултета, средње школе, неке друге основне школе). Уколико су старија деца ученици ОШ Краљ Петар Први, наведите њихово име, презиме, разред и одељење. (Као у формулару молбе.) Уколико је дете прималац социјалне помоћи, потребноје приложити решење или копију решења о примању помоћи. Уколико ученик основно образовање и васпитање стичепо индивидуалном образовном плану, или има потребу за прилагођавањем(увећани фонт, Брајево писмо, електронски формат), школа ће сама извршити пријаву .

Последњи термин за достављање молби је четвртак 25.јун 2020. године.

Младен Стевановић
директор