УГЛЕДНИ ЧАСОВИ

И у овој школској години, циљеви одржавања угледних часова су били примена интерактивних метода и облика рада у настави и реализација интегративне наставе.

25.03. 2019. године у одељењу 7/1  одржан је угледни час из историје чији је циљ био примена методе дебате у настави. Тема дебате је била – Значај и улога Наполеона у историји.Час је припремила Љиљана Недовић, проф. историје.

27.03.2019. године реализовани су угледни часови у одељењима 2/1 и 2/2 чији је циљ био примена интерактивних метода у настави – постер техника. Часове су припремиле учитељице Даница Корен и Марина Лабан.

У одељењу 2/1  ученици су на занимљив начин активно учествовали у изради интервјуа и постављали креативна  питања појавама из њиховог непосредног окружења: ласти, ветру, облаку и сунцу. Добра мотивација и увод за израду интервјуа је представљало откривање скривених речи у реченицама.

 У одељењу 2/2  ученици су користећи постер технику  за кратко време систематизовали знања о важним личностима из прошлости: Светог Саву, Николу Теслу, Вука Караџића и Ханса Кристијана Андерсена, а као одлична мотивација послужила је драматизација кроз коју су ученици оживели сваки од ових ликова.

Истог дана одржан је и угледни Час одељењске заједнице у одељењу 4/3 . Тема часа је била Именоиграње. Ученици су кроз креативно осмишљене активности представљали порекло и занимљивости везане за своја имена. Час је припремила учитељица Светлана Цвејић.

28.03. 2019. одржан је угледни час из српског језика у одељењу 5/1. Циљ часа је био примена групног рада и постер технике у систематизацији књижевних текстова који су обрађивани.

22.04. 2019. године одржан је угледни час српског језика у одељењу 6/1. Циљ часа је био примена драматизације у настави српског језика. Ученици су кроз низ кратких драматизација систематизовали знања из књижевних дела која су обрађивали у протеклом периоду. Као посебна мотивација послужили су и занимљиви задаци и укрштенице које су ученици решавали у групама. Час је осмислила и реализовала Јулијана Ћоровић, проф. српског језика.