САЈАМ МАЛИХ ШКОЛСКИХ ИЗУМА

Још један прође, нек се зна,

Сајам малих школских изума!!!

Изуми велики и огледи мали,

представљени успешно у свечаној сали!