Ученици

Број одељења и број смена у школи

У основној школи “Краљ Петар Први“ образовно-васпитни рад одвија се у 25 одељења и то по следећем распореду:

Објекат 1 – улица Краља Петра бр. 7, од I до IV разреда – 15 одељења – образовно-васпитни рад одвија се само у преподневној смени, а продужени боравак одвија се у 13 васпитних група. Четири групе у I и II разреду које организује школа и девет група у I, II, III и IV разреду које организује и финансира  Градски секретаријат за образовање и дечју заштиту. Продужени боравак одвија се  у поподневној смени до 17 часова;

Објекат 2 – улица Маршала Бирјузова бр. 43,  од V – VIII разреда – 10 одељења – образовно-васпитни рад одвија се само у преподневној смени.

Бројно стање ученика по разредима и одељењима