Упис у први разред

Поштовани родитељи будућих првака, на овој страници можете пронаћи комплетне информације у вези са уписом ученика у први разред.

Prvaci

Пријаву за упис деце у први разред треба извршити у току јануара и фебруара месеца да би школа утврдила број потенцијалних ученика и ускладила га са својим просторним капацитетима. Од ове школске године пријаву ћете моћи да извршите и електронским путем, кроз попуњавање пријавног формулара. (Линк за пријаву)

Редован упис деце за полазак у први разред обавиће се у времену од 1. 04. до 30. 05. 2019. године, а примаће се и у току јуна, јула и августа месеца.

Упис у први разред 2019/2020. школске године обавезан је за децу која до 1. 09. 2019. године имају најмање шест година и шест месеци, а највише седам година и шест месеци (деца рођена 2012. године и деца рођена до краја фебруара 2013. године).

Испитивање ове деце пред полазак у школу врши педагог.

Испитивање деце са моторичким и чулним сметњама врши се уз примену облика испитивања на које дете може оптимално да одговори.

Изузетно када је то у најбољем интересу детета, детету се може одложити упис за годину дана од стране педагога и психолога, а на основу мишљења интерресорне комисије, које садржи доказе о потреби одлагања и предлог мера додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету у периоду до поласка у школу.

У поступку испитивања детета уписаног у школу, органи школе могу утврдити потребу за доношењем индивидуалног образовног плана или потребу за додатном подршком у образовању.

Деца која до 1. 09. 2019. год. имају од шест година до шест година и шест месеци (деца рођена у марту, априлу, мају, јуну, јулу и августу 2013.године), а чији родитељи желе да она пођу раније у школу, могу да се пријаве за проверу спремности за полазак у школу. (Доноси се само Извод из матичне књиге рођених).

Ову проверу врши педагог школе.Двориште

У поступку провере спремности на основу мишљења педагога или психолога школа може да препоручи:

1) упис детета у први разред

2)упис детета у школу након годину дана, уз похађање припремног предшколског програма

Ако дете старије од седам година и шест месеци због болести или других оправданих разлога није уписано у први разред, може да се упише у први или одговарајући разред на основу претходне провере знања.

Приликом уписа неопходно је донети:

  1. Фотокопију Извода из матичне књиге рођених
  2. Оригинал Потврду о здравственом стању детета (добија се у Дому здравља „Стари град“Симина улица,у школском диспанзеру,тако што родитељ понесе све анализе систематског прегледа из предшколског диспанзера  и са дететом се јави у собу 75.на II спрату, главни улаз)
  3. Фотокопију пријаве боравка детета
  4. Оригинал Уверење да је дете похађало предшколски програм

Од ове школске године , приликом уписа у 1. разред, постоји могућност да родитељ поднесе захтев школи да у њихово име прибави извода из матичне књиге рођених и  пријаву  боравка детета, али је за исто неопходно да дођу у школу, дају потребне податке о себи и детету и потпишу сагласност да школа  прибави наведена  документа за дете. Потврду дома здравља о здравственом стању детета и  Уверење да је дете похађалоприпремни  предшколски програм  ипак у сваком случају морају доставити у папирном облику.

ДОБРОДОШЛИ!

Advertisements