Тим за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања

Тим чине:

  1. МЛАДЕН СТЕВАНОВИЋ – директор школе
  2. ВЕСНА РАДОНИЋ – педагог, координатор
  3. ЗОНА БРИШЧЕК – професор разредне наставе
  4. ЈЕЛЕНА ЈЕВТИЋ – професор разредне наставе (продужени боравак)
  5. ЖАНЕТ ВЕЛИКИЋ – професор енглеског језика
  6. ЗОРА СПАЛЕВИЋ – професор хемије
  7. МАРИЈАНА ТОМОВИЋ – професор немачког језика
  8. ДИЈАНА БАБИЋ – професор физичке културе
  9. СВЕТЛАНА ПАНИЋ ЗЛАТАНОВИЋ –  представник Савета родитеља
  10. ВАЛЕНТИНА ГВОЗДЕН – представник Ученичког парламента