8.04.2016. Посета Националној служби за запошљавање

Ученици осмог разреда посетили су НСЗ како би у оквиру Програма професионалне орјентације завршили још један сегмент информисања о средњим школама и профилима занимања.