Професионална оријентација

У пројекат су укључени ученици седмог и осмог разреда наше школе а реализују га Министартсво просвете, науке и технолошког развоја и Министарство омладине и спорта уз подршку GIZ BOSS-a.

Циљ пројекта је да помогне ученицима да самостално донесу ваљану одлуку о избору будућег занимања или школе, пошто спознају себе и савремени свет рада са свим изазовима.

Специфични циљеви програма су:

  – Освешћивање личних афинитета и капацитета ученица и ученика у оквиру стицања реалне слике о себи

  – Стицање знања о различитим информационим понудама о школи и занимању, ка и оспособљавање ученица и ученика да активно и самостално користе расположиве информације

  – Упознавање са светом рада и опробавање у аутентичним ситуацијама у свету рада

  – Оснаживање ученица и ученика да самостално доносе одлуке о даљем школовању и занимању

 Програм је тако замишљен да се реализује кроз радионице у којима ученици на занимљив начин долазе до важних сазнања и вештина за доношење одлуке о школовању и жељеном занимању и састоји се из пет целина (корака у раду):

  • Самоспознаја
  • Информације о занимањима и каријери
  • Путеви образовања и мрежа школа
  • Реални сусрети са светом занимања
  • Одлука о избору занимања

Радионице се реализују једном недељно, на часу одељенске заједнице или као целодневни програм. У другом полугодишту организују се Сајам занимања и Сајам образовања.

Ученици су у прилици да забележе садржаје и активности радионица које ће пролазити на семинару и да истовремено имају све потребне материјале и продукте на једном месту у „Портфолију професионалне оријентације“  који ће добити за сваку од побројаних целина програма.