Пројекти

Школа је одувек била и остала место у којем су прихватане нове идеје и нове тенденције у образовању, уз обавезан, стручан и разложан критички отклон. У новије време, школа је постала важан део многих пројеката, који су неретко после пилот програма улазили у редовну наставну праксу у читавом образовном систему.

Ово су само неки од пројеката који су у школи спровођени, или се и даље спроводе:

Развионица

Професионална оријентација

Школа без насиља

Настава јапанског језика