Пројекти 2-2, 2020/2021.

Пројекти 2-2 у првом полугодишту – С. Гавриловић

У пројекту Корак по корак кроз Београд ученици су од почетка школске године кренули у обилазак околине школе стичући знања о средини у којој се налазе. Почев од 1.9.2020. год. обишле су се чесме: Делијска чесма (и улица), чесма Мехмед-паше Соколовића, Чукур-чесма. Обе групе су обишле и макету замка деспота Стефана Лазаревића на платоу, код Победника на Калемегдану. У истом пројекту, ученици су обишли и Студентски парк.
У складу са наведеним активностима, у одељењу је реализован УГЛЕДНИ ТЕМАТСКИ ДАН са темом Београд (22.10.2020.), али и тематски дан – Вук Стефановић Караџић. Такође, реализован је и пројекат Моја улица носи име …. а започет је и пројекат Улицом краља Петра истраживањем важних објеката и записивањем у свеске.

Пројекти 2-2 у другом полугодишту

У овом периоду ученици су се бавили разноврсним активностима усмереним пре свега на пројектну наставу. Прича о улицама, започета у првом полугодишту настављена је обиласком Улице краља Петра (од њеног почетка и Косанчићевог венца, па све до Улице цара Душана током кога су истражени важни објекти и најважније записано у свесци; а онда проширена истраживањем по коме или због чега улице које секу ову улицу носе таква имена. Тај део чини пројекат Улицама Београда кроз историју Срба. Ученици су онда причали својим другарима из групе шта су сазнали, а пројекат је завршен прегледом имена која се појављују у тим називима према историјским периодима из прошлости Србије (Немањићи, Лазаревићи, Обреновићи и Карађорђевићи) чиме су ученици добили поприлично информација и сазнања. Како је у протеклој години био планиран, а због познатих разлога није и реализован излет на Авалу, са ученицима се радило и на најбитнијим подацима у вези са торњем, спомеником и дворцем… Дуги период од скоро два месеца био је посвећен пројекту – У свету бајки … Њиме је било обухваћено више наставних предмета, али и богатство наставних садржаја чији је крајњи резултат изложба са бројним и разноврсним дечјим радовима која је реализована у ходнику, испред учионице. Крајем школске године започет је и пројекат — Мали туристички водичи током којег су ученици, по свом избору, одабирали објекат на Калемегдану и осталим другарима из групе научено саопштавали испред наведеног објекта. Ово ће бити настављено и почетком наредне школске године, али, последњих дана школске године, о појединим објектима су ученици чули и од правог, професионалног туристичког водича у шетњи по Калемегдану и околини школе. Веома лепа сарадња која је реализована у ранијим периодима са библиотеком „Драган Лукић“ настављена је и крајем школске године уз замену књига, али и едукативне игре из српског језика које су ученици реализовали радом на рачунарима.
Како се при крају школске године нашло и решење за реализацију тематског дана посвећеног краљу Петру I, и ови садржаји су реализовани последњих дана и то, како за први, тако и за други разред.