Школски тимови

2017/2018.

Тим за сарадњу са Саветом родитеља

 1. МЛАДЕН СТЕВАНОВИЋ – директор школе
 2. МИЛЕНА БОГДАНОВИЋ ВУКОТИЋ – секретар
 3. ВЕСНА РАДОНИЋ – педагог
 4. ЗОРАН ДРАГИЧЕВИЋ –  професор разредне наставе
 5. ЛАРИСА СТАМБОЛИЈА – професор немачког језика

Тим за културну и јавну делатност школе

 1. ВЕСНА ЈОВАНОВИЋ – професор српског језика, координатор
 2. ВЕРИЦА СТАЈИЋ – професор српског језика
 3. ЈУЛИЈАНА ЋОРОВИЋ – професор српског језика, библиотекар
 4. ГОРДАНА НЕШИЋ – наставник музичке културе
 5. АНИТА ГВОЗДИЋ – професор разредне наставе
 6. ЈЕЛЕНА УДОВИЧИЋ – наставник у продуженом боравку
 7. ДРАГАНА ДИВЈАК – наставник разредне наставе (контакти са култ.установама – млађи разреди)
 8. БИЉАНА МАЈСТОРОВИЋ – наставник ликовне културе

Тим за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања

 1. МЛАДЕН СТЕВАНОВИЋ – директор школе
 2. ВЕСНА РАДОНИЋ – педагог, координатор
 3. МАРИНА ЛАБАН – професор разредне наставе
 4. ЈЕЛЕНА ЈЕВТИЋ – професор разредне наставе (продужени боравак)
 5. ЖАНЕТ ВЕЛИКИЋ – професор енглеског језика
 6. ЗОРА СПАЛЕВИЋ – професор хемије
 7. МАРИЈАНА ТОМОВИЋ – професор немачког језика
 8. ДИЈАНА БАБИЋ – професор физичке културе
 9. СНЕЖАНА ГУБЕРИНИЋ – представник Савета родитеља
 10. ЉУБИЦА ДИМИТРИЈЕВИЋ – представник Школског одбора
 11. ВАЛЕНТИНА ГВОЗДЕН – представник Ученичког парламента
 12. НИНА МИЛИЋ – представник Вршњачког тима

Тим за инклузивно образовање

 1. МЛАДЕН СТЕВАНОВИЋ – директор школе
 2. ВЕСНА РАДОНИЋ – педагог
 3. МАРИЈА КАПС – професор разредне наставе, координатор
 4. АНИТА ГВОЗДИЋ – професор разредне наставе
 5. МАРКО РАДИЋ – професор разредне наставе
 6. СНЕЖАНА ФИЛИПОВИЋ – професор биологије
 7. ЈЕЛЕНА СОКОЛОВИЋ – професор математике
 8. ВЕРИЦА СТАЈИЋ – професор српског језика

Тим за професионалну оријентацију

 1. ВЕСНА РАДОНИЋ – педагог
 2. МАРИЈАНА ТОМОВИЋ – професор немачког језика
 3. ВЕСНА  ЈОВАНОВИЋ – професор српског језика,
 4. ГОРДАНА НЕШИЋ – професор музичке културе
 5. ЛАРИСА СТАМБОЛИЈА – професор немачког језика
 6. БИЉАНА МАЈСТОРОВИЋ – наставник ликовне културе
 7. СЛАВИЦА НИКИЋ – професор техничког и информатичког образовања

Тим за самовредновање рада школе

 1. МЛАДЕН СТЕВАНОВИЋ – директор школе
 2. ВЕСНА РАДОНИЋ – педагог, координатор
 3. ДАНИЦА КОРЕН – професор разредне наставе
 4. СВЕТЛАНА ЦВЕЈИЋ – професор разредне наставе
 5. СТАНИСЛАВ МИЛОВАНОВИЋ – професор физике
 6. ТОМИСЛАВ ТОСТИ– представник Савета родитеља
 7. АЛЕКСАНДРА КРСТИЋ – представник Ученичког парламента
 8. ГОРДАНА РЕВЕС – представник Школског одбора
Advertisements