Школски тимови

2020/2021.

Тим за сарадњу са Саветом родитеља

 1. МЛАДЕН СТЕВАНОВИЋ – директор школе
 2. МИЛЕНА БОГДАНОВИЋ ВУКОТИЋ – секретар
 3. ВЕСНА РАДОНИЋ – педагог
 4. ДУШИЦА ВЕЂИЋ – психолог
 5. ЛАРИСА СТАМБОЛИЈА – професор немачког језика

Тим за културну и јавну делатност школе

 1. ВЕСНА ЈОВАНОВИЋ – професор српског језика, координатор
 2. ЈУЛИЈАНА ЋОРОВИЋ – професор српског језика
 3. ГОРДАНА НЕШИЋ – професор музичке културе
 4. ЗОРИЦА ЈЕРЕМИЋ – учитељ
 5. ЕМИЛИЈА ПОПОВИЋ – учитељ
 6. БИЉАНА ЗГОЊАНИН –  учитељ
 7. МАРИЈА ПЕТРОНИЋ – наставник у перодуженом боравку
 8. БИЉАНА МАЈСТОРОВИЋ – наставник ликовне културе
 9. ЂОРЂЕ ШУМЕНКОВИЋ – наставник верске наставе

Тим за заштиту деце од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

 1. МЛАДЕН СТЕВАНОВИЋ – директор школе
 2. ДУШИЦА ВЕЂИЋ – психолог, координатор
 3. ВЕСНА РАДОНИЋ – педагог
 4. МАРИНА ЛАБАН – учитељ
 5. ВОЈКАН ВУКОВИЋ – наставник у продуженом боравку
 6. ЗОРИЦА ЈЕРЕМИЋ – учитељ
 7. НЕНАД МАТИЋ – професор енглеског језика
 8. АНА ЖИВАНОВИЋ – професор географије
 9. ГОРДАНА НЕШИЋ – професор музичке културе
 10. ДИЈАНА БАБИЋ – професор физичког васпитања
 11. МАЈА ЛАЛИЋ- представник Савета родитеља
 12. ЉУБИЦА ДИМИТРИЈЕВИЋ – представник Школског одбора
 13. … – представник Ученичког парламента

Тим за инклузивно образовање

 1. МЛАДЕН СТЕВАНОВИЋ – директор школе
 2. ВЕСНА РАДОНИЋ, педагог
 3. ДУШИЦА ВЕЂИЋ, психолог
 4. МАРИЈА КАПС, учитељ, координатор
 5. АНИТА ГВОЗДИЋ, учитељ
 6. МАРКО РАДИЋ, учитељ
 7. СНЕЖАНА ФИЛИПОВИЋ, професор биологије
 8. ЈЕЛЕНА СОКОЛОВИЋ, професор математике
 9. ЈУЛИЈАНА ЋОРОВИЋ, професор српског језика
 10. ЈОВАНКА ТРИПКОВИЋ, професор енглеског језика

Тим за професионалну оријентацију

 1. ВЕСНА РАДОНИЋ – педагог
 2. ДУШИЦА ВЕЂИЋ – психолог
 3. ДУШИЦА СТЕВАНОВИЋ  – професор ТИО
 4. СТАНИСЛАВ МИЛОВАНОВИЋ – професор физике
 5. ЗОРА СПАЛЕВИЋ – проф. хемије, координатор
 6. СНЕЖАНА ФИЛИПОВИЋ – професор  биологије
 7. ЛАРИСА СТАМБОЛИЈА – професор немачког језика
 8. ЈУЛИЈАНА ЋОРОВИЋ – професор српског језика

Тим за професионални развој

 1. ВЕСНА РАДОНИЋ – педагог
 2. ДУШИЦА ВЕЂИЋ – психолог
 3. ЕМИЛИЈА ПОПОВИЋ – учитељица
 4. ИВАН СПАСИЋ – проф. историје
 5. ИРЕНА РАДОШЕВИЋ – проф. енглеског језика

Тим за школско развојно планирање

 1. МЛАДЕН СТЕВАНОВИЋ – директор школе
 2. ВЕСНА РАДОНИЋ – педагог, координатор
 3. ДУШИЦА ВЕЂИЋ – психолог
 4. МАРИНА МАКСИМОВИЋ – учитељ
 5. ДРАГАНА ДИВЈАК – учитељ
 6. ЈЕЛЕНА УДОВИЧИЋ – учитељ
 7. ЛАРИСА СТАМБОЛИЈА – професор немачког језика
 8. АЛЕКСАНДРА ЖИВКОВИЋ – професор српског језика
 9. АЛЕКСАНДАР ГРУНАУЕР- представник Савета родитеља
 10. ЛОРЕТА ХАЏИ-ПАУНКОВИЋ- представник Ученичког парламента
 11. ТАТЈАНА СТРАТИМИРОВИЋ- представник Школског одбора

Тим за самовредновање рада школе

 1. МЛАДЕН СТЕВАНОВИЋ – директор школе
 2. ДУШИЦА ВЕЂИЋ – психолог, координатор
 3. ВЕСНА РАДОНИЋ – педагог
 4. ДАНИЦА КОРЕН – учитељ
 5. СВЕТЛАНА ЦВЕЈИЋ – учитељ
 6. ДАНИЈЕЛА ВУКИЋЕВИЋ – професор математике
 7. СТАНИСЛАВ МИЛОВАНОВИЋ – професор физике
 8. ТАТЈАНА ЖУЖА – представник Савета родитеља
 9. СНЕЖАНА ИВАНКОВИЋ – представник Савета родитеља
 10. ЛАРА ЈЕВРЕМОВИЋ – представник Ученичког парламента
 11. ГОРДАНА РЕВЕС – представник Школског одбора

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе

 1. МЛАДЕН СТЕВАНОВИЋ – директор школе
 2. ВЕСНА РАДОНИЋ – педагог, координатор
 3. МАРИНА МАКСИМОВИЋ – учитељ
 4. ДАНИЦА КОРЕН – учитељ
 5. НАДЕЖДА МИХАЈЛОВИЋ – учитељ
 6. НЕНАД МАТИЋ – професор енглеског језика
 7. ЈОВАНКА ТРПКОВИЋ – професор енглеског језика
 8. ГОРДАНА НЕШИЋ – професор музичке културе
 9. ТОМИСЛАВ ТОСТИ – представник Савета родитеља
 10. НЕВЕНА ВРАЧАР – представник Савета родитеља
 11. ЛАВ ДИМИТРИЈЕВИЋ представник Ученичког парламента
 12. СВЕТЛАНА ЦВЕЈИЋ.– представник Школског одбора

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва

 1. СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВИЋ – учитељ
 2. НАДЕЖДА МИХАЈЛОВИЋ – учитељ
 3. АНИТА ГВОЗДИЋ – учитељ
 4. МАРИЈА ПЕТРОНИЋ – наставник у продуженом боравку
 5. СЛАВИЦА НИКИЋ – професор ТИО
 6. ДУШИЦА СТЕВАНОВИЋ – проф. ТИО
 7. ИВАН СПАСИЋ – професор историје
 8. СНЕЖАНА ФИЛИПОВИЋ – професор биологије, координатор