Школски тимови

2019/2020.

Тим за сарадњу са Саветом родитеља

 1. МЛАДЕН СТЕВАНОВИЋ – директор школе
 2. МИЛЕНА БОГДАНОВИЋ ВУКОТИЋ – секретар
 3. ВЕСНА РАДОНИЋ – педагог
 4. ДУШИЦА ВЕЂИЋ – психолог
 5. ЛАРИСА СТАМБОЛИЈА – професор немачког језика

Тим за културну и јавну делатност школе

 1. ВЕСНА ЈОВАНОВИЋ – професор српског језика, координатор
 2. ЈУЛИЈАНА ЋОРОВИЋ – професор српског језика
 3. ГОРДАНА НЕШИЋ – професор музичке културе
 4. ЗОРИЦА ЈЕРЕМИЋ – учитељ
 5. ЕМИЛИЈА ПОПОВИЋ – учитељ
 6. НАДЕЖДА МИХАЈЛОВИЋ – учитељ
 7. ЈЕЛЕНА ЈЕВТИЋ – учитељ
 8. БИЉАНА МАЈСТОРОВИЋ – наставник ликовне културе
 9. ЂОРЂЕ ШУМЕНКОВИЋ – наставник верске наставе

Тим за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања

 1. МЛАДЕН СТЕВАНОВИЋ – директор школе
 2. ДУШИЦА ВЕЂИЋ – психолог, координатор
 3. ВЕСНА РАДОНИЋ – педагог
 4. МАРИНА ЛАБАН – учитељ
 5. ЈЕЛЕНА ЈЕВТИЋ – учитељ
 6. ЗОРИЦА ЈЕРЕМИЋ – учитељ
 7. НЕНАД МАТИЋ – професор енглеског језика
 8. МАРИЈАНА ТОМОВИЋ – професор немачког језика
 9. ГОРДАНА НЕШИЋ – професор музичке културе
 10. ДИЈАНА БАБИЋ – професор физичког васпитања
 11. НЕВЕНА ВРАЧАР – представник Савета родитеља
 12. ЉУБИЦА ДИМИТРИЈЕВИЋ – представник Школског одбора
 13. … – представник Ученичког парламента

Тим за инклузивно образовање

 1. МЛАДЕН СТЕВАНОВИЋ – директор школе
 2. ВЕСНА РАДОНИЋ, педагог
 3. ДУШИЦА ВЕЂИЋ, психолог
 4. МАРИЈА КАПС, учитељ, координатор
 5. АНИТА ГВОЗДИЋ, учитељ
 6. МАРКО РАДИЋ, учитељ
 7. СНЕЖАНА ФИЛИПОВИЋ, професор биологије
 8. ЈЕЛЕНА СОКОЛОВИЋ, професор математике
 9. ЈУЛИЈАНА ЋОРОВИЋ, професор српског језика

Тим за професионалну оријентацију

 1. ВЕСНА РАДОНИЋ – педагог
 2. ДУШИЦА ВЕЂИЋ – психолог
 3. ДУШИЦА СТЕВАНОВИЋ  – професор ТИО
 4. СТАНИСЛАВ МИЛОВАНОВИЋ – професор физике
 5. ЗОРА СПАЛЕВИЋ – проф. хемије, координатор
 6. НЕНАД МАТИЋ – професор енглеског језика
 7. ЉИЉАНА НЕДОВИЋ – професор историје

Тим за професионални развој

 1. ВЕСНА РАДОНИЋ – педагог
 2. ДУШИЦА ВЕЂИЋ – психолог
 3. ЕМИЛИЈА ПОПОВИЋ – учитељица
 4. ЛАРИСА СТАМБОЛИЈА – проф. немачког језика, координатор
 5. ИРЕНА РАДОШЕВИЋ – проф. енглеског језика

Тим за школско развојно планирање

 1. МЛАДЕН СТЕВАНОВИЋ – директор школе
 2. ВЕСНА РАДОНИЋ – педагог, координатор
 3. ДУШИЦА ВЕЂИЋ – психолог
 4. МАРИНА МАКСИМОВИЋ – учитељ
 5. ДРАГАНА ДИВЈАК – учитељ
 6. ЈЕЛЕНА УДОВИЧИЋ – учитељ
 7. ЛАРИСА СТАМБОЛИЈА – професор немачког језика
 8. ЉИЉАНА ЛАЗАРЕВИЋ – професор историје
 9. ТОМИСЛАВ ТОСТИ- представник Савета родитеља
 10. ГОРДАНА РЕВЕС – представник Школског одбора
 11. …-  представник Ученичког парламента

Тим за самовредновање рада школе

 1. МЛАДЕН СТЕВАНОВИЋ – директор школе
 2. ДУШИЦА ВЕЂИЋ – психолог, координатор
 3. ВЕСНА РАДОНИЋ – педагог
 4. ДАНИЦА КОРЕН – учитељ
 5. СВЕТЛАНА ЦВЕЈИЋ – учитељ
 6. АНА ЖИВАНОВИЋ – професор географије
 7. СТАНИСЛАВ МИЛОВАНОВИЋ – професор физике
 8. СНЕЖАНА ГУБЕРИНИЋ – представник Савета родитеља
 9.  ЈАСМИНА МАРКОВИЋ ЛИПКОВСКИ – представник Школског одбора
 10. … – представник Ученичког парламента

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе

 1. МЛАДЕН СТЕВАНОВИЋ – директор школе
 2. ВЕСНА РАДОНИЋ – педагог, координатор
 3. МАРИНА МАКСИМОВИЋ – учитељ
 4. ДАНИЦА КОРЕН – учитељ
 5. НАДЕЖДА МИХАЈЛОВИЋ – учитељ
 6. НЕНАД МАТИЋ – професор енглеског језика
 7. МАРИЈАНА ТОМОВИЋ – професор немачког језика
 8. ГОРДАНА НЕШИЋ – професор музичке културе
 9. ОЛИВЕРА ГЕОРГИЈЕВ – представник Савета родитеља
 10. ТАТЈАНА СТРАТИМИРОВИЋ – представник Школског одбора
 11. …– представник Ученичког парламента

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва

 1. ЕМИЛИЈА ПОПОВИЋ – учитељ
 2. СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВИЋ – учитељ
 3. НАДЕЖДА МИХАЈЛОВИЋ – учитељ
 4. ЗОНА БРИШЧЕК – учитељ
 5. БИЉАНА ЗГОЊАНИН – наставник у продуженом боравку
 6. СЛАВИЦА НИКИЋ – професор ТИО
 7. ДУШИЦА СТЕВАНОВИЋ – проф. ТИО
 8. ЈЕЛЕНА СОКОЛОВИЋ – професор математике
 9. СНЕЖАНА ФИЛИПОВИЋ – професор биологије, координатор
 10. ГОРДАНА АРМЕНУЛИЋ – професор математике