Записници са седница Савета родитеља

2018/2019.

Записник са 1. конститутивне седнице 13.09.2018.

 

2017/2018.

Записник са 7. седнице 20.06.2018.

Записник са 6. седнице 26.04.2018.

Записник са 5. седнице 20.03.2018.

Записник са 4. седнице 20.02.2018.

Записник са 3. седнице 04.12.2017.

Записник са 2. седнице 22.11.2017.

Записник са 1. конститутивне седнице 12.9.2017