Информације

2018/2019.

Capture

Обавештење о доступности серијала ТВ емисија „Ти одлучи“ за ученике и родитеље (превенција и контрола хроничних незаразних болести).

 

Позив на 3. седницу Савета родитеља 27.11.2018.

За осигурање ученика од последица несрећног случаја у школској 2018/19. години, комисија Савета родитеља је изабрала понуду осигуравајуће куће „Generali osiguranje d.o.o Srbija“ као најповољнију. 
Ученици су осигурани 24 сата дневно у току целог периода важења осигурања без обзира кад и где се десила незгода.
У случају незгоде, родитељи треба да се обрате секретару школе ради даље процедуре у реализацији осигурања.“

Позив на 2. ванредну седницу Савета родитеља шк. 2018-19. 24.09.2018

Позив на 1. конститутивну седницу Савета родитеља 13.09.2018.

2017/2018.

Позив на 6. седницу Савета родитеља 26.04.2018.

Информације о 5. седници Савета родитеља одржаној 20.03.2018. године