Општински савет родитеља

1

На нивоу Општине Стари град, у школској 2017/18. години, формиран је Општински Савет родитеља, који ће сачињавати представници свих основних и средњих школа и предшколске установе на територији Општине Стари град.

Представници Општинског Савета родитеља бирају се сваке школске године.

Општински Савет родитеља даје мишљење, иницира акције и предлаже мере за остваривање права детета, унапређивање образовања, васпитања и безбедности деце, односно ученика у општини.

2018/2019.

 

2017/2018.

Записник са 2. седнице Општинског Савета родитеља одржане 27.2.2018.

Записник са 1. конститутивне седнице Општинског Савета родитеља одржане 14.12.2017.