II2 Марина Лабан

У одељењу 2/2 тема ученици су користећи постер технику ученици за кратко време систематизовали знања о важним личностима из прошлости: Светог Саву, Николу Теслу, Вука Караџића и Ханса Кристијана Андерсена, а као одлична мотивација послужила је драматизација кроз коју су ученици оживели сваки од ових ликова.