Постер техника

27.03.2019. године реализовани су угледни часови у одељењима 2/1 и 2/2 чији је циљ био примена интерактивних метода у настави – постер техника. Часове су припремиле учитељице Даница Корен и Марина Лабан.