Пријем родитеља

Састанак

Драги родитељи,

Одељењске старешине су Вам доступне у следећим терминима:

ПРИЈЕМ РОДИТЕЉА школска 2019/2020.