Пријем родитеља

Састанак

Школска 2022-2023. 

Драги родитељи,

Одељењске старешине, предметни наставници, педагог и психолог су Вам доступни у следећим терминима:

Разредна настава

Предметна настава

Распоред и радно време педагога и психолога