Допунска настава

dopunska

За ученике са повременим проблемом у савлађивању градива организована је  допунска  настава.

Распоред допунске наставе – од 5. до 8. разреда  2019/2020.

Advertisements