Допунска настава

dopunska

За ученике са повременим проблемом у савлађивању градива организована је  допунска  настава.

Advertisements