Ваннаставне активности

Понекад заборављамо, мало намерно, мало случајно – како ко, живот школе нису само редовни часови. У школи су организоване и ваннаставне активности: додатна настава, допунска настава и секције.

Термини одржавања ваннаставних активности у школској 2022/2023.