Стручни сарадници

У ОШ Краљ Петар Први раде следећи стручни сарадници:

Весна Радонић – педагог

Биљана Марковић – психолог

РАСПОРЕД И РАДНО ВРЕМЕПЕДАГОГА
понедељак 8:30 – 14:30 Објекат 2
уторак 8:30 – 14:30 Објекат 1
среда 8:30 – 14:30 Објекат 1
четвртак 8:30 – 14:30 Објекат 2
петак 8:30 – 14:30 Објекат 1, објекат 2

(наизменично)

РАСПОРЕД И РАДНО ВРЕМЕПСИХОЛОГА
понедељак 8:30 – 14:30 Објекат 1
среда 8:30 – 14:30 Објекат 2
петак 8:30 – 14:30 Објекат 1   Објекат 2(наизменично сваке друге недеље)