Помоћно-техничко особље

Запослени на одржавању и обезбеђењу школског простора

Назив радног места Број извршилаца Степен стручне спреме Година стажа
ДОМАР 1 III 39
ДОМАР 1 III 23
СПРЕМАЧИЦА 14 I 19 – 38
КУВАРИЦА 1  V 31
ПОМОЋНИ КУВАР 1 II 5
КУВАР 1 III 6