Наставници

Наши наставници у школској 2021/2022. години

Први циклус (млађи разреди)

I/1 Јелена Јевтић

I/2 Марина Лабан Крнков

I/3 Марко Радић

II/1 Марина Максимовић

II/2 Зоран Драгичевић

II/3 Анита Гвоздић

III/1 Емилија Поповић

III/2 Светлана Гавриловић

III/3 Светлана Цвејић

III/4 Надежда Михајловић

IV/1 Марија Капс

IV/2 Драгана Дивјак

IV/3 Зона Бришчек

IV/4 Биљана Згоњанин

Продужени боравак: Славица Гемаљевић, Даница Корен, Даринка Дрљевић, Зорица Јеремић, Војкан Вуковић, Милица Стаменковић, Анкица Трипковић, Жељана Мајсторовић, Катарина Радоичић, Марија Петронић, Љиљана Павловић, Силвана Шћепановић, Дамњан Костић

Други циклус (старији разреди) (*старешинства у загради)

Српски језик:

Весна Јовановић (VIII/1), Јулијана Ћоровић (V/4), Александра Живковић (VI/2)

Енглески језик:

Ненад Матић (VI/3), Јованка Трипковић

Немачки језик:

Лариса Стамболија (V/1), Марија Јовић

Математика:

Јелена Соколовић (VIII2/), Гордана Арменулић, Данијела Вукићевић

Биологија:

Снежана Филиповић (V/3), Оливер Илић

Географија:

Ана Живановић (VI/1)

Историја:

Иван Спасић (V/2)

Хемија:

Зора Спалевић, Марија Никић Ивковић

Физика:

Станислав Миловановић (VIII/3)

Информатика:

Ирена Радошевић

Техника и технологија:

Славица Никић, Душица Стевановић

Физичко васпитање:

Дијана Бабић (VII/2), Катарина Бранковић

Ликовна култура:

Драгана Алавантић

Музичка култура:

Гордана Нешић (VII/1)

Верска настава:

Ђорђе Шуменковић