Наставници

СТРУЧНО ВЕЋЕ НАСТАВНИКА МЛАЂИХ РАЗРЕДА

Стручно веће чине сви учитељи и наставници у продуженом боравку првог и другог разреда.

Руководилац стручног већа млађих разреда је Марина Лабан Крнков.

Чланови већа су:

Зона Бришчек, проф. разредне наставе

Марија Капс, проф. разредне наставе

Драгана Дивјак, наставник разредне наставе

Марина Максимовић, наставник разредне наставе

Зоран Драгичевић, проф. разредне наставе

Славица Гемаљевић, проф. разредне наставе

Светлана Гавриловић, проф. разредне наставе

Светлана Цвејић, наставник разредне наставе

Даница Корен, проф. разредне наставе

Анита Гвоздић, проф. разредне наставе

Надежда Михајловић, проф. разредне наставе

Јелена Удовичић, проф. разредне наставе

Марко Радић, проф. разредне наставе

Емилија Поповић, проф. разредне наставе

Јелена Јевтић, проф. разредне наставе

Даринка Дрљевић, проф. разредне наставе
 

СТРУЧНО ВЕЋЕ НАСТАВНИКА СРПСКОГ ЈЕЗИКА

Јулијана Ћоровић, проф. српског језика – библиотекар

Верица Стајић, проф. српског језика

Весна Јовановић, проф. српског језика

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ НАСТАВНИКА СТРАНИХ ЈЕЗИКА

Жанет Великић, проф. енглеског језика – руководилац већа

Наташа Јовановић, проф. енглеског језика

Ненад Матић, проф. енглеског језика

Лариса Стамболија, проф. немачког језика

Маријана Томовић, проф. немачког језика

Ивана Анђелковић, проф. немачког језика

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ НАСТАВНИКА ИСТОРИЈЕ И ГЕОГРАФИЈЕ

Љиљана Недовић, проф. историје – руководилац већа

Ивана Кљајевић, проф. географије

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ НАСТАВНИКА ПРИРОДНЕ ГРУПЕ ПРЕДМЕТА

Станислав Миловановић, проф. физике

Снежана Филиповић, проф. биологије

Оливер Илић, проф. биологије

Зора Спалевић, проф. хемије

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ НАСТАВНИКА МАТЕМАТИКЕ

Јелена Соколовић, проф. математике

Гордана Арменулић, проф. математике

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ НАСТАВНИКА ТЕХНИЧКОГ И ИНФОРМАТИЧКОГ ОБРАЗОВАЊА

Славица Никић, проф ТИО – руководилац већа

Бранко Милојевић, проф. ТИО

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ НАСТАВНИКА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА

Дијана Бабић, проф. физичког васпитања – руководилац већа

Зоран Милошевић, проф. физичког васпитања

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ НАСТАВНИКА ЕСТЕТСКОГ ВАСПИТАЊА

Гордана Нешић, наставник музичке културе – руководилац већа

Биљана Мајсторовић, наставник ликовне културе

Advertisements