Наставници

Наши наставници у школској 2022/2023. години

Први циклус (млађи разреди)

I/1 Марија Капс  

I/2 Драгана Дивјак   

I/3 Зона Бришчек   

I/4 Биљана Згоњанин

II/1 Јелена Јевтић

II/2 Марина Лабан Крнков

II/3 Марија Денић

III/1 Марина Максимовић

III/2 Зорица Јеремић

III/3 Анита Гвоздић

IV/1 Емилија Поповић

IV/2 Светлана Гавриловић

IV/3 Светлана Цвејић

IV/4 Надежда Михајловић

Енглески језик :

Љиљана Павловић, Јованка Трипковић, Ирена Радошевић

Продужени боравак: Даница Корен, Даринка Дрљевић, Војкан Вуковић, Милица Стаменковић, Анкица Трипковић, Жељана Мајсторовић, Катарина Брадић, Силвана Шћепановић, Катарина Глишић, Ања Васовић, Петар Петковић, Данило Милићев, Јана Милисављевић

Други циклус (старији разреди) (*старешинства у загради)

Српски језик:

Весна Јовановић (V/3), Јулијана Ћоровић (V/4), Александра Живковић (VII/2)

Енглески језик:

Ненад Матић (VII/3), Јованка Трипковић (V/2)

Немачки језик:

Лариса Стамболија (VI/1), Марија Јовић

Математика:

Гордана Арменулић, Данијела Вукићевић, Марија Максимовић

Биологија:

Снежана Филиповић (VI/3), Оливер Илић

Географија:

Ана Живановић (VII/1)

Историја:

Иван Спасић (VI/2), Душан Копривица

Хемија:

Зора Спалевић, Марија Никић Ивковић

Физика:

Станислав Миловановић (VIII/3)

Информатика:

Ирена Радошевић, Гордана Арменулић, Даница Арсић, Станислав Миловановић

Техника и технологија:

Славица Никић, Душица Стевановић, Оливера Паунковић

Физичко васпитање:

Дијана Бабић (VIII/2), Катарина Бранковић (V/1)

Ликовна култура:

Драгана Алавантић (V/4)

Музичка култура:

Гордана Нешић (VIII/1)

Верска настава:

Ђорђе Шуменковић

Грађанско васпитање :

Душан Копривица, Бојана Милутиновић