Наставници

Наставни кадар школске 2020/2021

НАСТАВНИЦИ
На неодређено време На одређено време Запослени само у овој школи Запослени у две школе Запослени у три и више школа укупно наставника
28 18 39 6 1 46
СТРУЧНА СПРЕМА НАСТАВНИКА
Средња стручна спрема VI степен VII степен специјалиста магистар доктор наука
0 4 41 1 0 0
ГОДИНЕ СТАЖА НАСТАВНИКА
До 2 године до 5 година од 5 до 10 година од 10 до 20 година од 20 до 30 година од 30 до 40 година
7 6 8 10 4 11

Са дозволом за рад у образовању (лиценцом): 31

Број приправника: 15

Број ментора (из школе): 12

Са звањем: 1 – Самостални педагошки саветник – стручни сарадник Весна Радонић

Подела одељења на наставнике и остала задужења из 40-часовне радне недеље: