Администрација

Администрацију школе воде:

Милена Богдановић Вукотић, секретар

Мина Радонић, шеф рачуноводства

Славица Сремчевић и Јелена Живковић , благајнице