Запослени

Школа може и без табле и без креде. Може и без зграде. Али нити једна школа не може без ученика и запослених који се о њима старају. Свака школа је сложени систем, у којем баш сви нераскидиво повезани делови зависе један од другога. Ни у Краљу Петру није ништа другачије.

Nastavnik

О знању и васпитању брину наставници,

а у свему им помажу стручни сарадници.

Да све буде по праву и по правди, да се увек нешто унапређује и гради, да се за то увек неки динар свије, старају се даме из администрације.

Када треба елиминисати глад, ту је наша кухиња.

Да се среди што не ваља, да све увек буде чисто, ту је помоћно-техничка служба, увек спремна, спретна и окретна дружба.

И на крају, о свима њима брине директор школе.