Статут

Школски одбор Основне школе „Краљ Петар Први“ из Београда, на седници одржаној дана 26.12.2017. године донео је нови Статут ОШ „Краљ Петар Први“.

На овом линку налази се Статут ОШ „Краљ Петар Први“.

Одлука о измени и допуни Пословника о раду Наставничког већа   16.06.2020.

Измене и допуне Статута ОШ „Краљ Петар Први“         03.12.2019.

Измене и допуне Статута ОШ „Краљ Петар Први“         26.12.2018.